Monitorovacie relé

Monitorovacie (dohliadacie) relé slúžia na sledovanie prúdu, napätia, následnosti a výpadku fáz, výkonu, cos φ, teploty, alebo frekvencie. 

Všetky produkty