87 Hz režim asynchrónneho motora riadeného meničom Delta Electronics

2019-04-12 20:56:43

Potrebujete zvýšiť regulačný rozsah elektromotora ? Riešením je jeho zapojenie v takzvanom 87 Hz režime, ktorý nám rozšíri regulačný rozsah z rozsahu 1 : 10 na rozsah 1 : 17,4

87 Hz režim asynchrónneho motora riadeného meničom Delta Electronics

Potrebujete zvýšiť regulačný rozsah elektromotora ? Riešením je jeho zapojenie v takzvanom 87 Hz režime, ktorý nám rozšíri regulačný rozsah z rozsahu 1 : 10 na rozsah 1 : 17,4

Ako bežne pripájame  motor na frekvenčný menič ?

 Frekvenčný menič s napájaním 1 x 230 V, má na výstupe napätie maximálne 3 x 230 V.  Motor preto zapojíme na 230 V, teda do trojuholníka. ( Predpokladám, že ide o štandardný motor s napájaním 230 V v trojuholníku a 400 V vo hviezde ).

Ak máme frekvenčný menič s napájaním 3 x 400 V, má výstupné napätie maximálne 3 x 400 V. Motor musíme zapojiť na 400 V  napätie. Aj je motor konštruovaný na napätie 230/ 400 V, zapojíme ho do hviezdy. Ak je konštruovaný na napätie 400 / 690 V, zapojíme motor do trojuholníka.

Veľmi jednoducho si to zapamätáme tak, že motor vždy zapájame podľa výrobného štítku na rovnaké napájanie, ako je napájacie napätie frekvenčného meniča.

 

V čom je iné zapojenie motora pri 87 Hz režime ?

Frekvenčný menič použijeme s napájaním 3 x 400 V, avšak motor bude  zapojený na napätie 230 V, čiže do trojuholníka. Pre motor platí, že musí byť minimálne izolačnej triedy F. Jeho použitie je potrebné konzultovať s dodávateľom motora, alebo kúpiť motor  u nás. Všetky komponenty kúpené u nás majú garantovanú funkčnosť zapojenia.

Aký má byť výkon frekvenčného meniča pri zapojení motora v 87 Hz režime ?

Prúd frekvenčného meniča musí byť rovnaký alebo väčší, ako nominálny prúd motora zapojeného na 230 V ( v trojuholníku pri štandardnom motore s napájaním 230/ 400 V ). Výkon frekvenčného meniča potom vyberieme podľa potrebného prúdu.

Ako naprogramujeme frekvenčný menič Delta VFD-E?

Frekvenčný menič musíme nastaviť pred pripojením motora.  Pri náhodnom spustení meniča vo výrobnom nastavení by došlo k prúdovému preťaženiu motora a mohli by sme ho zničiť.

obr. 1  lineárna U/ f charakteristika meniča Delta Electronics VFD-E

- do parametra 00.10 zadáme hodnotu 0. Tým   sa prepne menič na riadenie U/ f ( skalárne riadenie )

- zvolíme si lineárnu charakteristiku meniča , ako je na obrázku 1.

- parameter 01.00 - maximálnu frekvenciu, nastavíme na 87 Hz. Ak budeme chcieť motor prevádzkovať pri vyšších frekvenciách, môžeme nastaviť frekvenciu aj vyššiu ako 87 Hz.

- parameter 01.01 - nastavíme na hodnotu 87 Hz. Tým sme posunuli bod dosiahnutia maximálneho napätia na výstupe frekvenčného meniča na 87 Hz.

- skontrolujeme parameter 01.01, musí byť nastavený na 400 V. Ak nie je , nastavíme ho na 400 V.

Nastavením meniča podľa popisu nastavenia sme dosiahli to, že pri frekvencii 50 Hz bude jeho výstupné napätie 230 V. Nad frekvenciou 50 Hz bude napätie meniča ďalej rásť až do frekvencie 87 Hz, kedy dosiahne maximálne napätie 400 V. Preto nebude motor odbudzovaný až do 87 Hz a bude mať konštantný moment. +;Odbudenie sa prejaví až pri frekvenciách nad 87 Hz.

Čo sa ešte zmenilo okrem regulačného rozsahu motora ?

Preto, že máme konštantný moment motora až do 87 Hz, zvýšili sme aj výkon motora, ako vyplýva z nasledujúceho textu.

Zvýšenie frekvencie:          = 1,74      , čo znamená, že sme interval s konštantným  momentom zvýšili 1,74 násobne.

Frekvencia a otáčky asynchrónneho motora riadeného frekvenčným meničom sú pevne viazané, preto sme zvýšili 1,7 násobne aj otáčky motora.

Pri konštantnom momente je výkon funkciou otáčok: ,

preto pri 1,74 násobnom zvýšení otáčok sa 1,74 násobne zvýšil aj výkon motora.

Príklad:

výkon motora pri 50 Hz je:             1,5 kW

výkon motora pri 87 Hz bude:       1,5 * 1,74 = 2,61 kW

poslať požiadavku

Kontaktujte nás pre pomoc alebo pošlite Váš dopyt

Meno
Email
Tel. Kontakt
Vaša správa